Ya Abal Soleh Madadi!!

Loading...

Teman Seperjuangan

Belongings Of The Prophet P B U H

Surah An Nuur Ayat 35Surah An Nur ayat 35.
...... Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (iaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. ...

Berkah Surat Waqi`ah
Surah Al Waqi'ah dan terjemahan. Semoga bermanfaat.

 Surat Al-Waqi`ah memiliki beberapa keutamaan dan membawa berkah. Dalam sebuah riwayat, Ubay bin Kaab berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa yang membaca surat Al-Waqi`ah, ia akan dicatat tidak tergolong pada orang-orang yang lalai.”

Abdullah bin Mas`ud berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa yang membaca surat Al-Waqi`ah, ia tidak akan tertimpa oleh kefakiran selamanya”.

Ulama fikih Imam Ja`far Ash-Shadiq meriwayatkan beberapa hadits seperti “Barangsiapa yang membaca surat Al-Waqi`ah pada malam Jumat, ia akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, tidak melihat kesengsaraan, kefakiran, kebutuhan, dan penyakit dunia”.

Juga dari Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abu Thalib meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa yang membaca surat Al-Waqi`ah sebelum tidur, ia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan wajahnya seperti bulan purnama”.

Demikianlah keutamaan Surat Al-Waqi`ah. Marilah kita biasakan membacanya agar senantiasa mendapatkan keberkahan dan berada dalam naungan Allah Ta`ala.Ya Rasulillah! Ya Maulana!

Loading...