Teman Seperjuangan

Belongings Of The Prophet P B U H

TERBANGLAH KE 'ARASY ALLAH 'AZZAWAJALLA
Doa dan ziarah merupakan sayap-sayap yang membawa manusia terbang kepada Tuhannya. Doa dan ziarah umpama air yang menghilangkan dahaga manusia yang tergapai-gapai mencari makrifat iman, dan ziarah haram Masumah sa. memberikan sebuah harapan kepada ruh yang menjerit derita dengan segala kejahatan dan kekotoran dunia, memberi kesedaran kepada diri yang kadang alpa dan lupa, memberi khabar gembira syurga yang abadi selamanya. Ziarah makam Fatimah Masumah sa. memberi kekuatan dan kepercayaan pada diri, menyelamatkan daripada lemas daripada putus harapan, dan mengajak kepada usaha yang gigih. Ziarah Karimah Ahlul Bait sa. ini menyebabkan penziarahnya melihat diri perlu dan bergantung kepada Tuhan, merasa rendah berhadapan dengan Dia yang Esa, turun dan rebah daripada kenderaan bangga dan takabbur yang merupakan punca segala malapetaka dan kegelapan, dan meletakkan Fatimah Masumah sa. ini sebagai perantaraan berhadapan dengan Allah swt.. Oleh kerana itu, ziarah beliau sa. telah dijanjikan dengan pahala yang sangat besar dan ia adalah janji syurga, yang mana diriwayatkan daripada Imam Jawad as. : Barangsiapa yang menziarahi makcikku di Qum, maka syurga adalah miliknya.


SUATU PERINGATAN


Hendaklah Anda ketahui bahwa seorang lelaki menjadi jenuh dan lesu dengan segalanya kecuali kehidupan, karena ia tak mendapatkan bagi dirinya suatu kesenangan dalam kematian. Seperti itulah kehidupan bagi hati yang mati, pemandangan bagi mata yang buta, pendengaran bagi telinga yang tuli, pemuasan dahaga bagi si haus dan (hal) itu mengandung kecukupan dan keamanan yang lengkap.

Kitab Allah ialah yang melaluinya Anda melihat
, Anda berbicara dan Anda mendengar. Bagiannya yang satu berbicara bagi bagiannya yang lain, dan satu bagian membenarkan yang lainnya. (Kitab) itu tidak menciptakan perselisihan tentang Allah, dan tidak pula ia menyesatkan pengikutnya sendiri dari (jalan) Allah. Anda tergabung dalam saling benci dan dalam menanam rerumputan pada kotoran Anda (yakni, untuk menutupi debu batin dengan penampilan lahir yang baik). Anda tulus antara sesama Anda dalam kecintaan Anda pada hawa nafsu, dan mengandung saling permusuhan dalam memperoleh harta. Ruh jahat (iblis) telah membingungkan Anda dan menipu serta menyesatkan Anda. Saya memohon perlindungan Allah bagi diri saya dan bagi Anda. •

-NAHJUL BALAGHAH-